Stark

Veilig voor de toekomst

Cijfers, gegevens, feiten 2018

Bedrijfsontwikkeling bij DER KREIS
De deelnemers en partners van het DER KREIS systeemverband, waartoe nationale en internationale speciaalzaken behoren, behoorden in 2018 binnen alle branches tot de winnaars. Deze ontwikkeling is duidelijk te zien aan de cijfers van het systeemverband DER KREIS, die zijn totale omzet met meer dan vier procent zag toenemen. 2018 was over het algemeen gezien een succesvol jaar voor het DER KREIS systeemverband. Ik wil iedereen bedanken, die zijn bijdrage heeft geleverd, in het bijzonder de aangesloten bedrijven, industriële partners, dienstverleners en werknemers. Opnieuw wordt bewezen dat de door ons-samen met de leden ontwikkelde dienstverleningen-goed worden aangenomen en de
specialisten ter plaatse ondersteunen bij de handel. Als voorbeeld wil ik jullie het concept keukenspecialisten noemen dat zich succesvol heeft gevestigd in tal van Europese landen, waaronder Nederland.

Voor 2019 mag, ook al heeft de raad van deskundigen hun prognoses een beetje naar beneden gecorrigeerd, voor de verkoop van keukens en sanitair in het binnenland met een stabiele navraag worden gerekend. Gestegen netto lonen, een laag aantal werkelozen, een goede bouwgroei maar ook
een licht positieve toename van de uitgaven vormen goede voorwaarden hiervoor. Wij gaan, net als de eerste maanden van het huidige jaar, op jaarbasis uit van verder gematigde toenames van de cijfers.

Wij wensen u veel succes en een gezamenlijke succesvolle samenwerking,
Uw
Ernst-Martin Schaible

Herziening van 2018 : De ontwikkeling van DER KREIS

In de segmenten keuken, bad, houtbewerkingsbedrijven en interieurbouw concentreert het inkoopservicenetwerk van DER KREIS op de ondersteuning, marketing en stimulatie van MKB-bedrijven in Duitsland en 16 andere landen. Het samenwerkingsverband heeft zich als doel gesteld, samen met zijn deelnemers met behulp van een toekomstgeoriënteerd productbeleid en de verdere ontwikkeling van diverse bedrijfsmodellen de weg vrij te maken voor een succesvolle toekomst.

Van de keuken ...
De keukenbranche en met name de duitse keukenmeubelindustrie, kan terugblikken op een succesvol 2018. Ze profiteert van een toegenomen vraag in het binnenland maar vooral van de export, dientengevolge nam het exportquotum van de keukenmeubelindustrie toe tot 40,5 procent. Een deel van deze groei is hierbij echter terug te leiden naar de pure omverdelingseffecten binnen de markt. Deze zorgden in het begin van het jaar bij tal van producenten voor een hoog pdrachtoverschot uit het voorafgaande jaar, alsook voor een goede opdrachtingang.


In het verdere verloop van het jaar verloor de binnenlandse keukengroei echter aan dynamiek. Oorzaak hiervoor was onder andere de buitengewoon langdurige hitteperiode, die ook binnen de keukenhandel tot een lagere aankoop frequentie heeft geleid. De financieringsmiddelen zijn in 2018 wederom van negatieve invloed op de verkoop. De werkloosheid is in 2018 extreem laag; een zeer positieve ontwikkeling. De prijssegmenten van de keukens ontwikkelden zich zeer divers: Het klassieke instapsegment en de keukens tot 10.000 euro boekten teruggang, terwijl de verkoop in de segmenten
van meer dan 10.000 euro duidelijk toenam. Het is bemoedigend dat ook, via alle verkoopkanalen, positieve ontwikkelingen van de gemiddelde prijzen vastgesteld werden Dankzij de blijvende trend naar upselling nam ook de gemiddelde eindverbruikerprijs voor een keuken inclusief inbouw apparatuur toe tot 7.106 euro, terwijl de gemiddelde prijs per verkochte keuken bij de DER KREIS keukenspecialisten toenam tot meer dan 13.000 euro.

... over de badkamer ...
Voor het jaar 2018 meldde de Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) op basis van een ifo-schatting een plus aan omzet van 3,3 procent tot 24,9 miljard euro. Het huidige marktonderzoek meldt weer positieve signalen. Ze voorspellen dat meer dan 9 miljoen huiseigenaren in Duitsland tot 2020 (grotere) verbouwingen plannen in hun woningen. De belangrijkste motieven hiervoor zijn een verbeterde woonkwaliteit of -comfort (80 procent), de optische verbetering (75 procent) evenals het waardebehoud of -toename (73 procent). In Nederland zijn de signalen evens zeer positief.


Binnen het inrichtingssegment verdedigde de badkamerafdeling, zoals de beide voorafgaande jaren, met 38 procent zijn positie als investeringsfavoriet. Een enquêteresultaat dat opnieuw de hoge relevantie van de badkamer voor het persoonlijke welzijn van de mensen documenteert. Voor 2019
verwacht de sanitairbranche volgens een prognose van het Ifo-Institut een toename van de omzet van nominaal ca. drie procent tot 25,6 miljard euro.

... tot de individualiteit van de binnenhuisarchitectuur

Het houtbewerkingsbedrijf is één van de meest gevarieerde ambachten. De meubelmaker is de expert voor alle onderwerpen rondom bouwen, wonen en inrichten. In deze branche worden individuele meubels geproduceerd of wordt het complete interieur ontworpen en geplaatst. Door een sterke combinatie van traditionele ambachtelijke werkzaamheden en computergestuurde machines verwerken moderne houtbewerkingsbedrijven naast hout ook diverse andere materialen die door tal van meubelmakers ook worden gebruikt. Het overgrote deel van de bedrijven houdt zich bezig met meubel- en interieurbouw. Geproduceerd wordt wat de klant wenst, geheel in maatwerk.